Trifaze 22,5 kVA Voltaj Regülatörü; değişken şebeke voltajını regüle etmek için kullanılan elektrik cihazlarıdır. Trifaze regülatörlerde her faz birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Her fazda boost transformatörü ve varyak kullanılmıştır.

Regülatör çıkış varyak üzerinden olduğu için çıkış hassasiyeti %1,5 tur.

Standart Regülatör Ayar Sahası
Trifaze Giriş Voltajı ( 3F + F ) : 275 V AC - 430 V AC
Monofaze Giriş Voltajı ( 1F + N ) : 160 V AC - 250 V AC

Trifaze Çıkış Voltajı ( 3F + F ) : 380 V AC ± %1,5
Monofaze Çıkış Voltajı ( 1F + N ) : 220 V AC ± %1,5

22,5 kVA Voltaj Regülatörü

Regülatörler kVA cinsinden üretim yapıldığı için kW çevrildiği zaman % 20 kayıba uğrarlar.
Bu sebeple; 22,5 kVA regülatör 18 kW olarak hesaplanmalıdır.

Regülatör Çalışma Prensibi

22,5 kVA Servo Regülatörde; Servo-Kontrol gerilim düzengeci, düzenlemeyi sağlayan troidal transformatör (variak), yardımcı transformatörile değişken transformatöre kumanda eden servo-motora çıkış gerilimine göre kumanda veren elektronik devrelerden oluşmuştur.

Servo-motor giriş gerilimi çalışma sınırları dışına çıktığında limit-switchler tarafından, çıkış gerilimi otomatik olarak istenen değere ayarlandığından kontrol devresi tarafından devreden çıkarılır.

Regülasyon tamamlandığında elektronik frenleme devresi yardımıyla motorun enerjisi kesilir ve sessiz çalışır.

22,5 kVA Regülatör Resimleri